พองเอ๋ยพองพอง

พองเอ๋ยพองพอง เรื่องเล่าวุ่นๆของวัยรุ่นroom66 จากเด็กกะโหลกสู่แมวกะโปก ชีวิตใกล้เคียงคำว่า สุลต่าน แต่ไปไม่ถึงเพราะต้องคอย Tie-in สินค้า