SISYONGYEE

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ทั้งในด้านของเว็บไซต์ FACEBOOK TIKTOK พร้อมวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการตลาด วางแผนเพื่อให้ตรงเป้าหมาย

ความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Page Facebook

 • แก้ไขปัญหาเพจโดนปิดกั้นการมองเห็น
 • เพจไม่สามารถสร้างรายได้ / รายได้จากเพจถูกระงับ
 • วิเคราะห์ วางแผน การตลาดให้กับสินค้าในเพจ

ความเชี่ยวชาญในเรื่องของ TIKTOK

 • เรามีระบบในการดันคลิปที่มีคุณภาพให้ดันไปสู่หน้า Feed
 • ช่วยวิเคราะห์ตัวตน เอกลักษณ์ ในการทำ VDO (สำหรับมือใหม่)

ความเชี่ยวชาญในการจัดการและดำเนินการ Page Facebook นั้นมีหลายด้านต่างๆ ซึ่งอาจมีได้ทั้งด้านการสร้างและเพิ่มความน่าสนใจในเนื้อหา (content), การเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย (audience engagement), การวางแผนและวิเคราะห์ผล (analytics), และด้านการโฆษณาและการเสนอขาย (advertising). นี่คือบางทักษะและความรู้ที่สำคัญในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ Page Facebook:

 1. Content Strategy (ยุทธวิธีการสร้างเนื้อหา):
  • การวางแผนและสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • การสร้างกราฟิกและวิดีโอที่มีคุณภาพ
  • การใช้สไตล์และเสียงที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์ของคุณ
 2. Audience Engagement (การเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย):
  • การตอบรับข้อความและความคิดเห็นจากผู้ติดตาม
  • การสร้างการสนทนาและโต้ตอบกับชุมชนของคุณ
  • การใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม
 3. Analytics (การวิเคราะห์ผล):
  • การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของเนื้อหาและกิจกรรมในหน้าเพจ
  • การปรับแผนการตรวจสอบโพสต์และกิจกรรมที่ได้ผลดี
  • การรายงานผลและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนการตลาด
 4. Advertising (การโฆษณาและการเสนอขาย):
  • การสร้างและจัดการโฆษณาบน Facebook เพื่อเพิ่มการเข้าชมและยอดขาย
  • การเปรียบเทียบและวิเคราะห์การประสบความสำเร็จของแคมเปญโฆษณา
  • การเลือกเป้าหมายและการวางแผนงบประมาณโฆษณา
 5. Community Management (การบริหารจัดการชุมชน):
  • การสร้างและบริหารจัดการชุมชนผู้ติดตามในหน้าเพจ
  • การแก้ไขปัญหาและการจัดการกับความขัดแย้งในชุมชน
  • การสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหน้าเพจ
 6. Facebook Algorithm (อัลกอริทึมของ Facebook):
  • การเข้าใจการทำงานของอัลกอริทึมของ Facebook และวิธีการที่โพสต์และเนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงผู้ติดตามได้ดีขึ้น
  • การปรับเพิ่มเนื้อหาให้เหมาะสมกับการทำงานของอัลกอริทึม
 7. Facebook Policies (นโยบายของ Facebook):
  • การทราบและปฏิบัติตามนโยบายของ Facebook เพื่อป้องกันการระงับหรือปิดบัญชี
  • การปรับเพื่อให้เนื้อหาของคุณเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม

การเป็นผู้เชี่ยวชาญใน Page Facebook ต้องการความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการจัดการการสร้างเนื้อหาและการเชื่อมโยงกับชุมชนออนไลน์ การอัพเดตตนเองเรื่อยๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัลกอริทึมของ Facebook และการทำงานกับข้อมูลและวิเคราะห์ผลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการหน้าเพจ Facebook ของคุณได้ดียิ่งขึ้นในยุคนี้ที่การตลาดออนไลน์เป็นส่วนสำคัญของกิจการใดๆ.

ความเชี่ยวชาญในการใช้แพลตฟอร์ม TikTok คล้ายกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ Page Facebook มีด้านหลายด้านที่คุณควรสนใจเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง TikTok:

 1. การสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์:
  • การสร้างวิดีโอที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • การใช้เพลงและเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสนใจในวิดีโอของคุณ
  • การใช้ฟีเจอร์และเครื่องมือการสร้างเนื้อหาของ TikTok อย่างเป็นระบบ
 2. การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย:
  • การวิเคราะห์และเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อทราบว่าวิดีโอแบบใดที่เขาชอบและสนใจ
  • การติดตามและสืบค้นความนิยมใน TikTok เพื่อทราบข้อแนะนำในการสร้างเนื้อหา
 3. การใช้แพลตฟอร์ม:
  • การเข้าใจการทำงานของแพลตฟอร์ม TikTok รวมถึงอัลกอริทึมของการแนะนำเนื้อหา
  • การใช้ฟีเจอร์และเครื่องมือต่างๆ ใน TikTok เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า
 4. การสร้างสัมพันธ์กับผู้ติดตาม:
  • การตอบรับความคิดเห็นและข้อความจากผู้ติดตาม
  • การสร้างการสนทนาและความสัมพันธ์ที่น่าสนใจกับชุมชนใน TikTok
 5. การวิเคราะห์ผล:
  • การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลใน TikTok เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของวิดีโอและการเผยแพร่
  • การปรับปรุงวิดีโอและแผนการตลาดของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับ
 6. การติดตามนโยบายและกฎของ TikTok:
  • การเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานและกฎของ TikTok เพื่อป้องกันการระงับหรือลบบัญชี
 7. การสร้างกลยุทธ์การตลาด:
  • การวางแผนและดำเนินการแคมเปญการตลาดบน TikTok
  • การเลือกแนวทางโฆษณาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลการโฆษณา
 8. การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน TikTok:
  • การเข้าร่วมและสนับสนุนชุมชนของคุณใน TikTok
  • การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่น

การเป็นผู้เชี่ยวชาญใน TikTok ต้องการความคงทนและการทดลองผิดพลาดเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณเองและความเข้าใจในวงการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในโลกออนไลน์.