ทุเรียนทอดป้ารัตนา

ทุเรียน เกรดคุณภาพ ราคาจับต้องได้ กรอบอร่อยติดใจ

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จากพื้นที่ร้อนชื้นของภาคใต้แถบริมทะเล เป็นพื้นที่ ที่เหมาะแก่การปลูกผลไม้ อาทิเช่น ทุเรียน มักเติบโตได้ดีในสภาพอากาศแถบนี้ จึงทำให้เกิดเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ราคาผลผลิตทุเรียนก็สูงผลตอบแทนแก่การประกอบการทุเรียนเป็นที่พอใจแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

จากที่ราคาทุเรียน พุ่งสูงขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดชาวสวนเกษตรชาวสวนทุเรียนเป็นจำนวนมาก ทุเรียน ทุกเกรด ทุกลูก ขายได้หมด ไม่ว่าจะเป็น หนอน ท็อป ราดำ หรืออื่นๆ ก็สร้างเม็ดเงินตอบแทนให้ชาวสวนทุเรียนพอใจ

ทุเรียน เมื่อเรานำไปส่งล้ง พ่อค้า หรือ ล้ง จะแบ่งคัดทุเรียนของเราออกเป็นเกรดต่างๆ ABC,d,อินโด,ห้องเย็น,ตกไซส์ ราคาก็จะลดหลั่นลงมา

แต่ก็มีพ่อค้าคนกลางหัวใส นำทุเรียนตึง หรือ ทุเรียนอ่อน มาแปรรูปโดยการนำมาทอด โดยทุเรียนอ่อนพวกนี้จะมีราคาต่ำกว่าปกติ เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ ไม่มีความหวาน อีกทั้ง มาแปรรูปโดยปรุงแต่งขึ้นมา ทำให้รสชาติทุเรียนผิดเพี้ยนเพียงเพราะจะได้ขายทุเรียนทอดในราคาที่สูง ปัจจุบันตกที่กิโลกรัมละ 1,000-1,200 บาท