สักปากหัวหิน

สักปากหัวหิน มีทั้งบริการนอกสถานที่และหน้าร้าน การสักปากของทางร้านเท่านั้นเป็นการสักปากด้วยเทคนิคพิเศษไม่มีการบวมหลังจากที่สักปากสักออกมาแล้วสวยเลย โดยเฉพาะสีที่ทางร้านได้ใช้นั้นเป็นสีที่ OG-ANIC มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารอันตรายและไม่มีสารเคมีอย่างแน่นอน